PRIVACYVERKLARING

Fenner Dunlop BV, handelend onder de naam Dunlop Conveyor Belting, gevestigd aan Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dunlop Conveyor Belting neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en wil u met deze privacyverklaring informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Privacyfunctionaris, dhr. Abele Elzinga via:privacy@dunlopcb.comof +31 512 585 458.

ONZE CONTACTGEGEVENS:

Adres: Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten
Postbusadres: Postbus 14, 9200 AA Drachten
E-mail:privacy@dunlopcb.com
Telefoonnummer: +31 512 585 555
KvK nr.: KvK 01002977 Privacyfunctionaris
: Abele Elzinga, +31 512 585 458,privacy@dunlopcb.com

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WAT HOUDT VERWERKING IN?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijke of rechtspersoon die het mogelijk maken de persoon te identificeren. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht of nationaliteit. Verwerking van persoonsgegevens verwijst naar elke (deels) geautomatiseerde bewerking die op deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Veelvoorkomende vormen van verwerking van persoonsgegevens zijn onder meer raadplegen, wijzigen, doorsturen, opslaan, wissen, anonimiseren, etc. Ook niet-geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens vallen hieronder, wanneer deze gegevens bedoeld zijn om te worden toegevoegd aan een fysiek of online dossier of bestand.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze huidige of mogelijk toekomstige klanten die door u zijn verstrekt door middel van bijvoorbeeld een e-mail, een contactformulier, visitekaartje etc. Wij kunnen de volgende gegevens van u verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Het adres van je werklocatie;
 • Je geslacht;
 • Uw contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Je functie;
 • Het bedrijf waar je werkt;
 • De taal die je spreekt;

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van offertes;
 • Communiceren over bestellingen;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren voor het gebruik van onze website (via cookies);
 • Het efficiënt aanbieden van onze diensten of producten, zoals contact met u opnemen via telefoon of e-mail;
 • Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken om contact met u op te nemen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Uw betaling afhandelen;
 • U te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Vaak verwerken wij uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van de koopovereenkomst met u, omdat verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude), of omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In gevallen waarin deze grondslagen niet van toepassing zijn, zullen wij uw toestemming vragen. Zo is het verspreiden van onze nieuwsbrief met informatie over nieuwe ontwikkelingen, veranderingen binnen onze organisatie en de uitleg van technische onderwerpen onderhevig aan uw toestemming. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, wanneer u deze informatie niet meer wilt ontvangen. Wij zullen een nieuwe toestemming vragen, wanneer wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen verwerken dan waarvoor u toestemming heeft gegeven.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact met u. Na afloop van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en geven persoonsgegevens uitsluitend door als dit nodig is voor de uitvoering van onze (verkoop)overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan de overheid (autoriteit). Met bedrijven die door ons zijn aangesteld om uw gegevens te verwerken, zoals softwareleveranciers voor de computersystemen die wij gebruiken, hebben wij Bewerkersovereenkomsten gesloten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

WELKE RECHTEN HEB JE?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft tot doel de rechten van betrokkenen te vergroten. Als betrokkene heeft u het recht op inzage, correctie, wissing, beperking en overdracht van de over u verwerkte persoonsgegevens. Het recht op overdracht van persoonsgegevens houdt in dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander van jouw keuze te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw rechten of ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten! U kunt contact opnemen met onze Privacy Officer op:privacy@dunlopcb.comof +31 512 585 458. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.


KOEKJES

Op onze website maken we gebruik van functionele cookies en analytische cookies, waarbij we gebruik maken van internetanalysesystemen, zoals Google analytics. Deze wordt uitsluitend gebruikt door onze afdeling Marketing om de prestaties van onze website te kunnen meten. Deze gegevens zijn anoniem en cookies verzamelen uw naam of IP-adres niet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onzecookiebeleid.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor gebruiken wij toegangscontrole voor onze systemen. Onze medewerkers zijn verplicht om correct met uw persoonsgegevens om te gaan en dienen zich te houden aan ons privacybeleid. Onze medewerkers die uw persoonsgegevens verwerken, zijn bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of u aanwijzingen ziet van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer viaprivacy@dunlopcb.comof +31 512 585 458.

Drachten, 14 maart 2019