PRIVACYVERKLARING

Fenner Dunlop B. V., handelend onder de naam Dunlop Conveyor Belting, gevestigd in de Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals bepaald in deze Privacyverklaring. Dunlop Conveyor Belting neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en met deze Privacyverklaring willen we u informeren hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Privacyfunctionaris, de Heer Abele Elzinga via privacy@dunlopcb.com of +31 512 585 458.

ONZE CONTACTGEGEVENS:

Adres: Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten
Postbusadres: P. O. Box 14, 9200 AA Drachten
E-mail: privacy@dunlopcb.com
telefoonnummer: + 31 512 585 555
KvK 01002977
Privacyfunctionaris: Abele Elzinga, +31 512 585 458, privacy@dunlopcb.com

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WAT BETEKENT VERWERKING?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een natuurlijke of rechtspersoon die het mogelijk maken de persoon te identificeren. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht of nationaliteit. De verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op elke (gedeeltelijk) geautomatiseerde bewerking van deze persoonsgegevens. Veel voorkomende soorten verwerking van persoonsgegevens zijn raadpleging, wijziging, doorsturen, opslaan, wissen, anonimiseren, enz.. Niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is ook inbegrepen, wanneer deze gegevens bedoeld zijn om te worden toegevoegd aan een fysiek of online dossier of archief.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We verwerken persoonlijke gegevens van onze huidige of potentiële toekomstige klanten, die door u zijn verstrekt door bijvoorbeeld een e-mail, een contactformulier, visitekaartje, enz. Wij kunnen uw volgende gegevens verwerken:

 • Uw voor-en achternaam;
 • Het adres van uw werklocatie;
 • Uw geslacht;
 • Uw contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Uw functie;
 • Het bedrijf waar u voor werkt;
 • De taal die u spreekt;

VOOR WELK DOEL VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken van aanbiedingen;
 • Communicatie over bestellingen;
 • Uw instellingen en voorkeuren registreren voor het gebruik van onze website (via cookies));
 • Efficiënt leveren van onze diensten of producten, zoals contact met u via telefoon of e-mail;
 • Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken om contact met u op te nemen;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Verwerking van uw betaling;
 • U informeren over wijzigingen in onze diensten of producten.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS WAAROP WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Vaak verwerken we uw gegevens omdat het noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van de verkoopovereenkomst met u, omdat verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude), of omdat we wettelijk verplicht zijn. Indien deze gevallen niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming. Bijvoorbeeld de verspreiding van onze nieuwsbrief met informatie over nieuwe ontwikkelingen, veranderingen binnen onze organisatie en de uitleg van technische onderwerpen, is afhankelijk van uw toestemming. U kunt zich altijd uitschrijven van de nieuwsbrief, wanneer u deze informatie niet meer wilt ontvangen. We zullen een nieuwe toestemming vragen, wanneer we uw persoonlijke gegevens willen verwerken voor andere doeleinden dan waar u toestemming voor heeft gegeven.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact met u. Als de bewaarperiode voorbij is, zullen we uw persoonlijke gegevens vernietigen of anonimiseren.

HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en sturen persoonlijke gegevens uitsluitend door wanneer dit nodig is voor de uitvoering van ons contract / onze verkoopovereenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens aan de overheid (autoriteit) moeten verstrekken. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten met bedrijven die door ons zijn toegewezen om uw gegevens te verwerken, zoals software service providers voor de computersystemen die we gebruiken, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

De Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming heeft tot doel de rechten van de betrokkenen te vergroten. Als betrokkene heeft u het recht om de verwerkte persoonsgegevens over u te inspecteren, te corrigeren, te wissen, te beperken en door te geven. Het recht om persoonsgegevens door te geven betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonlijke gegevens in een computerbestand door te geven aan u of aan iemand anders van uw keuze. Als u één van uw rechten wilt gebruiken of ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, laat het ons dan weten! U kunt contact opnemen met onze Privacy Functionaris op privacy@dunlopcb.com of +31 512 585 458. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

COOKIES

Op onze website maken we gebruik van functionele cookies en analytische cookies, waar we gebruik maken van internet-analysesystemen, zoals Google analytics. Dit wordt uitsluitend gebruikt door onze Marketing afdeling om de prestaties van onze website te kunnen meten. Deze gegevens zijn anoniem en cookies verzamelen uw naam of IP-adres niet. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons cookies-beleid.

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste onthulling en ongeoorloofde veranderingen te voorkomen. Hiervoor gebruiken we toegangscontrole voor onze systemen. Onze medewerkers zijn verplicht uw persoonlijke gegevens correct te behandelen en zich te houden aan ons privacybeleid. Onze medewerkers die uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn bekend met de algemene regels voor gegevensbescherming. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens onvoldoende beschermd zijn of als u aanwijzingen van misbruik ziet, neem dan contact op met onze Privacyfunctionaris via privacy@dunlopcb.com of +31 512 585 458.

Drachten, 14 Maart 2019